Rörlig eller bunden ränta – fördelar och nackdelar

Ska man ha rörlig eller bunden ränta eller spelar det ingen roll? Visst spelar det roll vilken typ av ränta man väljer men svaret på frågan är inte ja eller nej. Det hela beror på nuvarande ränteläge samt den typ av lån som man tar.

Om man till exempel tar ett stort bolån som ska betalas av under många års tid så är det en fördel att kunna lägga om räntan om det skulle visa sig att det man valt inte längre är det mest ekonomiska. Innan du tecknar ett lån så ska du ta hjälp av en kunnig ekonomisk rådgivare som är medveten om nuvarande ränteläge samt de prognoser som finns för framtiden.

Vad är rörlig ränta? Fördelar och nackdelar

Med rörlig ränta så menar man en ränta som var tredje månad ställs om i enlighet med gällande ränteläge och de kostnader som lånegivaren har. Man binder alltså räntan för 3 månader för att sedan binda om och detta sker automatiskt så det är inte så att man måste teckna nya avtal med rörlig ränta var tredje månad.

Med den rörliga räntan så kan man få en lägre räntekostnad om den allmänna räntan och bankens upplåningskostnader skulle sjunka. Många anser att den här formen av ränta blir billigast då man lägger lån på en längre återbetalningstid. I och med att räntan binds om var tredje månad så kan man också ganska enkelt lösa sitt lån utan extra avgifter, och man brukar kunna göra fler amorteringar utan att behöva betala mer för detta. Var tredje månad så har man även möjlighet att bestämma sig för om lånets ränta ska förbli rörlig eller om man vill binda den för en längre period.

Nackdelen med den här typen av ränta är förstås att den plötsligt kan gå upp. Om räntan stiger så kommer lånet att kosta mycket mer utan att man kan göra något åt detta. Det här kan gå snabbt och då har man ingen ångerperiod. På grund av detta så kan man inte alltid veta exakt hur mycket lånet kommer att kosta per månad och för många så är detta en nackdel. Om man ska ta lån med rörlig ränta så måste man alltså ha utrymme i sin ekonomi för det tillfälle att räntan plötsligt skjuter i höjden.

Vad är bunden ränta? Fördelar och nackdelar

Bunden ränta fungerar så att man får en bestämd räntesats över en tidsperiod på 1 år eller upp till 10 år. När man har valt den här typen av ränta så kan man inte förändra den under bindningstiden. Om man vill göra det så kommer detta att kosta extra vilket även är fallet då man vill lösa sitt lån i förtid.

Fördelarna med bunden ränta består av att man vet hur mycket lånet kommer att kosta denna månad och om två års tid. Om det finns anledning att tro att räntan kommer att stiga så är det tryggt och smart att binda räntan för sitt lån. Man kan släppa analysen av lånet då det förblir likadant under längre perioder.

Nackdelen är förstås att bundna lån för det mesta kostar mer än de som har rörlig ränta. Du har inte samma flexibilitet och det kommer för det mesta att kosta dig pengar att amortera mer när detta är möjligt eller att göra dig av med lånet i förtid.

Välj rätt typ av lån

Bundna lån framställs ofta som attraktivare än lån med rörlig ränta eftersom bankerna gärna ser dig som kund under en längre tidsperiod. Vilken form du ska välja beror på nuvarande ränteläge, storlek på lån, din återbetalningsförmåga och de specifika villkor som din kreditgivare ger dig för bundet respektive rörligt lån. Det finns lån där man inkluderar båda formerna av ränta så man måste inte alltid välja antingen eller för hela lånet.

En viktig sak som inte är att förglömma er andras erfarenheter. Det är alltid bra att ta del av andras erfarenheter och kunskap och inte blind lita till vad bankerna säger. Personligen använder jag mig av bolåneforumet på Lånforum.se för att skaffa mig insikt i andras erfarenheter.