Belåna huset, regler och bolånetak

Att köpa hus är det många som drömmer om, men det finns otroligt mycket att lära sig och förstå kring ekonomi innan man fattar ett sådant beslut. Belåna huset, regler och bolånetak är tre termer du kommer höra mycket av, men vad innebär allt detta egentligen?

Har du bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar en bostadsinvestering kan du lättare göra en bra affär och heller inte hamna i en situation där du lånar mer pengar än du kan klara av att betala tillbaka.

Säkra villkor och regler
När du ska köpa en ny bostad gäller det att ha stenkoll då många föränderliga faktorer är inblandade. Rent praktiskt så är det så att de regler som gäller för att belåna huset och det bolånetak som sätts kommer att påverka dig under lång tid framöver. Att belåna huset innebär att en viss del av skulden så att säga binds till bostaden.

Detta är ett mycket säkert sätt att låna pengar på, då banken alltid kan få tillbaka pengarna genom huset, men det finns många regler kring denna process så innan du går och köper en bostad så hjälper det att veta lite kring dessa. Du måste vara noggrann med att ta reda på bankens regler så att du inte går med på villkor som kan få lånet att bli mycket dyrare än vad det först verkade.

Skydda alla parter
Varje lån har sina begränsningar, och detta gäller även då du vill låna pengar till en ny bostad. I dessa sammanhang kallas detta för bolånetak. Man kan bli irriterad över att inte få låna så mycket som man upplever att man klarar av men bolånetaket är faktiskt till för att skydda dig som låntagare då det syftar till att ge dig ett realistiskt lån.

Alla kan ibland svepas med i stundens hetta och tänka att drömhuset är värt varenda krona, men ett bostadsköp som ligger alltför mycket över din ekonomiska kapacitet kommer snabbt bli något som påverkar din vardag mycket negativt då du plötsligt har större avbetalningar än du klarar av varje månad.

Därför finns det enligt lag ett tak på lånen som i nuläget ligger på cirka 85% av bostadens marknadsvärde. Resten av summan måste du som köpare betala själv.

This entry was posted in fakta. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.