Hur fungerar en betalningsanmärkning?

Den som inte betalar en räkning kommer ganska snart att få påminnelser som sedan övergår i Inkasso och som till sist kan leda till en betalningsanmärkning hos UC. Det ska gå ganska långt för att man ska få en anmärkning men trots detta så råkar folk ut för detta på grund av slarv eller misstag. Har man väl fått en anmärkning så är detta inte särskilt bra. Man kommer nämligen att anses mindre kreditvärdig trots att man i övrigt har en ordnad ekonomi och då kan det bli svårt att få ta lån eller att handla på kredit.

Då man inte betalar en räkning

Om man inte betalar en räkning så får man först påminnelser i form av brev och telefonsamtal. I det här läget så kan det vara lite pinsamt men inte värre än att man tar hand om skulden för att sedan glömma bort det hela. Det kan dock vara så att man av en eller annan anledning missar dessa påminnelser och då kommer ärendet att gå vidare till ett Inkassoföretag som tar ut en avgift som läggs på räkningen.

Nu måste man alltså betala mer för den missade räkningen men det är fortfarande inte någon fara på taket vad gäller ens ekonomiska rykte. Det är om man missar Inkassos påminnelser som man riskerar en betalningsanmärkning. När denna har utfärdats så finns den registrerad hos UC, Upplysningscentralen, och den blir tillgänglig via varje kreditupplysningsföretag som ger utdrag från UC.

Det spelar ingen roll om man kort efter att betalningsanmärkningen har utfärdats tar hand om sin skuld. Anmärkningen kommer att ligga kvar i 3 års tid och man kan inte få bort den om det inte är så att den tillkommit på grund av ett fel, det vill säga att man aldrig var skyldig pengarna eller att man faktiskt betalade i tid och att man kan bevisa detta.

Problem med anmärkningar hos UC

Problemet med betalningsanmärkningar är att de ses som en ekonomisk svaghet. Har man en betalningsanmärkning så blir det svårt att få lån och man kan inte heller räkna med att få handla på kredit. Därför så ska man vara försiktig med räkningar och genast kontakta det företag som skickar påminnelser för att komma överrens om hur man ska hantera skulden utan att dra in Inkasso och andra dyrbara åtgärder.

This entry was posted in fakta. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.