Vad är ett hypotekslån?

Det finns så mycket olika typer av lån idag att det är lätt att bli förvirrad. Inte hjälper det heller att termer som har att göra med ekonomi ofta låter som rena kinesiskan. Att ha lite kunskap om olika lån kan hjälpa till i din vardag, och detta mer än vad du tror. Hypotekslån är en typ av mycket förmånliga lån som många använder sig av speciellt vid bostadslån. Det här lånet ger banken god garanti men även som lånetagare så kan man se fördelar med hypotekslånen.

Lån med säkerhet

Hypotek är grekiska och betyder pant. Vet man detta underlättar det förståelsen av vad hypotekslån innebär, då det alltså handlar om att lämna en form av pant då man lånar pengar. Ofta används denna form av lån vid bostadsköp då stora lånesummor är inblandade och banken behöver goda garantier för att få tillbaka sitt lån. Därför fungerar det så att lånet är knutet till själva bostaden, och banken kan alltså i värsta fall, om låntagaren inte betalar tillbaka sin skuld, få igen sina pengar genom att beslagta bostaden. Bostaden fungerar helt enkelt som pant.

Fördelar

Det finns flera fördelar för både långivare och låntagare vi denna typ av lån, till exempel när det handlar om säkerhet och ränta. Då båda parter vet att pengarna finns knutna i bostaden behöver ingen oroa sig över om lånet kommer att betalas eller inte. I värsta fall så finns det alltid en lösning där huset helt enkelt kan användas för att lösa lånet.

När det gäller räntan för denna typ av lån är den dessutom mycket förmånlig. Räntan är den kostnad du som låntagare betalar för lånet, och detta kan vara något som skrämmer många och får dem att undvika lån. Detta är förståeligt då det kan bli till en dyr historia, men hypotekslånen ger möjlighet till låg och fast ränta vilket ger låntagaren bästa möjliga förutsättningar att kunna betala tillbaka så därför kan det vara väl värt att satsa på den här typen av lån för större belopp som ska betalas tillbaka över längre tid.

This entry was posted in fakta. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.